Kontakt
     Reklama
Get Adobe Flash player

Wielkopolska otrzyma z Unii Europejskiej jeszcze więcej pieniędzy na Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Wynika to m.in. z przeliczenia przyznanych nam środków na ceny bieżące, czyli uwzględnienia inflacji. Na WRPO 2014+ przypadnie łącznie 2 447,9 mln euro. 72,11% tej kwoty, czyli 1 765,2 euro będzie pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pozostałe 27,89% (682,7 mln euro) to środki Europejskiego Funduszu Społecznego. W porównaniu do wyjściowej kwoty (2 196,6 mln euro) pieniędzy będzie więcej aż o 251,3 mln euro (EFRR – o 206,5 mln euro, a EFS – o 44,8 mln euro). Wielkopolska należy do województw, które otrzymają najwięcej unijnych pieniędzy na realizację regionalnego programu operacyjnego – WRPO 2014+. Więcej trafi jedynie do województwa śląskiego i małopolskiego. Podane wielkości dotyczą środków unijnych. Do tych kwot należy dodać pieniądze krajowe – publiczne i prywatne, jakie zostaną zaangażowane we współfinansowanie Programu. Nie dokonano jeszcze szczegółowych wyliczeń, ale prognozować można – uwzględniając odpowiednie proporcje środków w WRPO na lata 2007-2013, w ramach którego prognozowany udział środków krajowych wyniósł ok. 32% – że całkowity budżet WRPO 2014+ po doliczeniu środków krajowych może osiągnąć kwotę nawet 3,5 mld euro. Dokonując przeliczenia pieniędzy dostępnych dla Polski na programy regionalne zwiększono bardziej (niż wynikałoby to z indeksacji) nakłady na projekty rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich, zwiększono również pulę środków na realizację Narodowego Planu Rewitalizacji oraz na projekty edukacyjne (tzw. Małe Koperniki*). W dobiegającej końca perspektywie finansowej lat 2007-2013, Wielkopolska na realizację WRPO oraz w ramach tzw. komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymała w sumie 1960,1 mln euro. Środki wspólnotowe przewidziane dla Wielkopolski w okresie 2014-2020 będą zatem większe o 487,8 mln euro.
Należy oczywiście pamiętać, że dla wielkopolskich przedsiębiorców i instytucji dostępne będą także środki w ramach programów krajowych i z pewnością sięgną oni po nie szeroko. Nie ma jeszcze symulacji, na podstawie których można by prognozować kwoty, jakie z tych źródeł mogą wpłynąć do Wielkopolski.
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego
Biuro Prasowe

Pogoda Poznań

Pogoda Poznań z serwisu

Reklama

Rozmaitości z regionu

Rozkład Jazdy: Gniezno, Grodzisk Wlkp., Międzychód, Nowy Tomyśl, Oborniki, Poznań, Szamotuły, Śrem, Środa Wlkp., Wolsztyn, Września

Rozkład Jazdy PKP

Rozkład Jazdy Koleje Wielkopolskie

Kultura

Kalendarz Imprez

Sport

Tereny Pod Inwestycje

Aktualna data i czas

Ogłoszenia