fbpx

Kolejny akt oskarżenia w sprawie Jerzego Zięby

__ Prokuratura oskarża Jerzego Ziębę o brak odpowiednich zezwoleń na produkty, które autor „Ukrytych Terapii” sprzedaje w swoim sklepie internetowym. Należą do nich takie środki spożywcze jak suplementy diety: aminokwasy,…

Zmiany w ustawie przeciwdziałaniu przemocy

__ 17 stycznia przekazano Prezydentowi oraz Marszałkowi Senatu zmienioną ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  Zmiany mają dotyczyć przeciwdziałaniu przemocy w środowisku domowym. Ustawa m.in. przewiduje powstanie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej,…

WAŻNE – Zmienią się zasady dziedziczenia

__ Rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego. Poprawi się sytuacja prawna osób dziedziczących spadek. Dotyczy to zwłaszcza osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych całkowicie. Art. 1015 Dz.U.2022.1360 stanowi, że  §1  Oświadczenie o przyjęciu lub…

Nawet kilka tysięcy osób potrzebuje od nas wsparcia

__ Wywiad ze specjalistką do spraw badań i edukacji prawnej w  Fundacji Court Watch Polska – Zofią Branicką.  Jaki jest główny cel Fundacji Court Watch Polska? Misją Fundacji Court Watch Polska…

Rząd zyska prawo do zamykania firm w projekcie nowej ustawy o klęsce żywiołowej?

Projekt przewiduje wyłączenie obowiązek wypłaty odszkodowań od Skarbu Państwa za poniesione straty.

Rząd wprowadza przepisy uderzające w kierowców.

__ Uprzykrzanie życia kierowcom weszło w krew rządzącym. Najnowszym pomysłem jest nowelizacja prawa drogowego odnosząca się do parkowania na chodniku. Od 21 września wchodzą w życie przepisy uznające chodnik jako…

„Siłą odebrano mi Leona”

__ Od jakiegoś czasu zajmuję się tematyką fałszowania opinii Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów. W związku z moją pracą zgłosiła się do mnie Pani Adrianna. Przygotowany materiał dotyczący fałszowania opinii miał…

XII Konferencja Fundacji Court Watch Polska

__ 30 września września br. odbędzie się XII Konferencja Fundacji Court Watch Polska poświęcona tematyce sądownictwa. Wydarzenie będzie miało miejsce przy ulicy Grzybowskiej 56 w Warszawie w ADN Centrum Konferencyjne. Nasz…

Zadaj pytanie prawniczce

__ Niebawem zostanie przeprowadzony wywiad ze specjalistką ds. badań i edukacji prawnej. Na pytania odpowie Zofia Branicką z Fundacji Court Watch Polska. Zapraszamy Czytelników do zadawania pytań. Najważniejsze z nich…

Ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego

__ W dniu 22 czerwca 2022 roku o godzinie 11:30 został ogłoszony istotny wyrok dotyczący kary nałożonej na rodzica pod opieką którego znajduje się dziecko. Sprawa dotyczyła braku realizacji kontaktów z…