Koniec robót przy hali sortowni w ZUOK „Orli Staw”