fbpx

Prawo: Kwoty wolne od zajęcia w 2022 roku

Kwota wolna od zajęcia ma na celu ochronę wynagrodzenia pracownika przed nadmiernymi potrąceniami z wypłaty. Egzekucja komornicza podlega ściśle określonym zasadom, a sama wysokość kwoty wolnej od potrąceń ustalają przepisy prawa.

W niniejszym artykule przedstawiamy kwoty wolne od zajęcia przez syndyka oraz komornika, czyli nie podlegające egzekucji. 
Wynagrodzenie za pracę pełen etat –  2.363,56 zł
rachunek bankowy – 2.257,50 zł 
emerytura/renta – 916 zł

Dodatkowa kwota wolna, wyłącznie syndyk na podstawie art. 63 pr. upadłościowego: 
upadły bez osób na utrzymaniu – 1.164 zł
upadły z osobami na utrzymaniu (zazwyczaj dziećmi) 900 zł przemnożone przez liczbę dzieci plus upadły (liczba dzieci + 1 x 900 zł) 
Po potrąceniu z najniższej pensji kolejne 100 zł komornik potrąci z rachunku bankowego pracownika i to tylko przy założeniu, że w danym miesiącu nie było żadnych obrotów na rachunku bankowym, a jego saldo wynosiło 0. Jeśli saldo było dodatnie, albo były jakieś obroty to kwota potrącenia jest wyższa.

W upadłości konsumenckiej kwota wolna od zajęcia jest wyższa od kwoty wolnej przy zajęciu komorniczym, pod warunkiem, że upadły ma co najmniej dwójkę dzieci. W przypadku dwójki dzieci wyliczenie kwoty wygląda następująco: 3 x 900 zł = 2.700 zł vs 2.363,56 zł w przypadku zwykłej egzekucji.

Syndyk stosuje kwotę wolną identyczną jak komornik zawsze wtedy, kiedy jest to korzystniejsze dla upadłego. Dodatkowa kwota wolna od zajęcia jest niepodzielna. Jest to indywidualny przywilej upadłego niezależny od faktu czy dziecko utrzymuje on sam, czy wspólnie z inną osobą. Nawet w przypadku gdy oboje rodzice upadli, każdemu z nich przysługuje dodatkowa kwota wolna. 

Kwoty  wyliczone z art 63 pr. upadłościowego są kwotami netto.
W sytuacji  kiedy syndyk nie stosuje ustawy, należy złożyć  skargę do Sądu Rejonowego – Sądu Upadłościowego za  pośrednictwem samego syndyka opłacając ją kwotą 50 zł (do zwrotu). 
Agata Pukacz

Foto: www.splatakredytow.pl

Udostępnij
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter