fbpx

Prezydent Poznania wśród sygnatariuszy listu wyrażającego poparcie dla przyjmowania imigrantów z Afganistanu

_
Salonty Kazimierz

Prezydenci największych polskich miast skupieni w Unii Metropolii Polskich we wspólnym stanowisku postanowili zająć głos w sprawie następstw ostatnich wydarzeń w Afganistanie. W poniedziałek 23 sierpnia wystosowali list, w którym wsparli imigrantów afgańskich. W deklaracji wyrażono również opinię, że rząd powinien koordynować proces pomocy dla uchodźców.

To do Rady Ministrów należą pierwsze decyzje, w których określone zostaną, w porozumieniu z samorządami, standardy realizacji i sposoby finansowania tego typu zadań. Koniecznym jest przygotowanie dla samorządów ścieżki prawnej oraz modelu finansowania takich działań. Dopiero po uzgodnieniu zasad i zakresu współpracy, miasta UMP będą mogły szczegółowo określić skalę swojego zaangażowania w pomoc uchodźcom z Afganistanu

W liście podkreślono, że wcześniej samorządy również były gotowe do wsparcia społeczności międzynarodowej w zakresie uchodźców i imigrantów.

Prezydent Jaśkowiak w poprzednich wypowiedziach również określał się jako zwolennik liberalnej polityki imigracyjnej.

Udostępnij
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
_
Salonty Kazimierz