fbpx

Segregacja sanitarna w CK Zamek?

_
Salonty Kazimierz

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, zwróciło  się do CK ZAMEK o wyjaśnienie wielu zarzutów łamania prawa w tej instytucji, utrzymywanej z budżetu.

RPO zarzuca CK Zamek m.in. takie działania jak:

– pozaustawowe ograniczenie w korzystaniu z konstytucyjnych wolności i praw w dostępie do kultury  (CK Zamek robi to na podstawie własnego regulaminu)

– ingerencję w dane wrażliwe na temat stanu zdrowia, które w polskim prawie zawsze były pod ochroną

CK ZAMEK odpowiedział RPO m.in.:

– „to tylko doniesienia medialne”

– udział w wydarzeniach mogą brać wszyscy, w tym nieszczepieni, jeśli okażą dowód szczepienia (!!!)

– wszystko jest zgodne z prawem bo „nie odmawiają świadczeń ze względu na płeć, orientację czy niepełnosprawność.

Pytanie jest więc nadal aktualne, czy w/w osoby muszą także okazać paszport covidovy?

Biorąc pod uwagę, że CK ZAMEK to instytucja publiczna a nie folwark miasta czy jego urzędników, pozostaje mieć nadzieję że rzetelnie odniosą się do pisemnych zarzutów RPO.

Benedykt Mossakowski

Udostępnij
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
_
Salonty Kazimierz