fbpx

Zmierzch cywilizacji łacińskiej.

Cywilizacja jako metoda życia zbiorowego łączy wypracowane przez człowieka formy życia społeczenego i kulturowego. Cywilizacja określa ramy współzależności zarówno czynników materialnych jak i duchowych. W podstawowej definicji według Felikasa Konecznego,…