fbpx

WAŻNE!!! Jak prawidłowo zapłacić za odpady na terenie Miasta Poznania.

_
Salonty Kazimierz

15 stycznia 2022 roku minął termin opłaty za odpady. Osoby, które jeszcze nie dopełniły tego obowiązku, powinny jak najszybciej uregulować płatność. Ci, którzy omyłkowo dokonali przelewu na konto ZM GOAP, o zwrot pieniędzy muszą zwrócić się do związku.

Jak podaje portal www.poznan.pl Poznaniacy, którzy złożyli deklarację dla nieruchomości zamieszkałej, niezamieszkałej lub mieszanej powinni uiścić opłatę do 15. dnia każdego miesiąca z góry (np. termin płatności za obecny miesiąc przypadał na 15. stycznia 2022 roku). W przypadku właścicieli nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych (np. domku letniskowego) czas opłaty za odpady mija 15. czerwca danego roku, jest to płatność jednorazowa. Spóźnialscy powinni jak najszybciej uregulować należność. 

Wpłata na zły numer konta

Do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania napływają również głosy mieszkańców, którzy dotrzymali terminu, ale omyłkowo dokonali wpłaty za odpady na rzecz Związku Międzygminnego GOAP. 

Tego rodzaju pomyłka nie zwalnia z dopełnienia obowiązku płatności wobec Miasta Poznania. Kwotę wynikającą z deklaracji należy wpłacić na indywidualny nr konta, przesłany przez Urząd Miasta Poznania, a w przypadku jego braku na ogólny nr konta. 

Z wnioskiem o zwrot kwoty błędnie przesłanej na konto ZM GOAP należy zwrócić się do związku, wskazując swoje dane kontaktowe (PESEL, nr konta do dokonania zwrotu oraz opis zaistniałej sytuacji i powód dokonania błędnej wpłaty). Pismo należy wysłać na adres: ZM GOAP, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań. W przypadku pytań można dzwonić pod numer telefonu: 61 646 22 22 lub wysłać e-mail na adres: bok@goap.org.pl.

Urząd Miasta Poznania nie jest uprawniony do wnioskowania w imieniu klientów o zwrot błędnie wpłaconej należności, nie odpowiada również za termin zwrotu kwoty przesłanej omyłkowo na konto ZM GOAP.

Źródło: www.poznan.pl

Udostępnij
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
_
Salonty Kazimierz