fbpx

WAŻNE – Zmienią się zasady dziedziczenia

_
_
Dzień dziecka nie dla dziecka: Opowiadanie oparte na faktach. Przedstawia kilka lat życia chłopaka wychowanego przez zakonnice. Autor, w nietypowy i często zabawny sposób przedstawia konsekwencje dorastania poza rodzinnym domem. Jest to pełna wartkiej akcji opowieść z pikantnymi szczegółami właściwymi dla wieku dorastania. Świetna narracja aktorska dodaje kolorytu, sprawiając że opowiadania słucha się z prawdziwą przyjemnością. Pozostawia w słuchaczu chęć poznania dalszych losów głównego bohatera

Rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego. Poprawi się sytuacja prawna osób dziedziczących spadek. Dotyczy to zwłaszcza osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych całkowicie. 
Art. 1015 Dz.U.2022.1360 stanowi, że 

§1 

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

§2
Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w § 1 jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.


Termin wymieniony w ustawie zostanie zawieszony w sytuacji, w której złożenie wymaganego oświadczenia będzie wymagać zezwolenia sądu opiekuńczego
Powyższe  oznacza, że osobom małoletnim i ubezwłasnowolnionym całkowicie, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, spadek nie będzie przepadał z powodu niedostosowania się przedstawicieli ustawowych czy opiekunów prawnych do terminów procesowych. Wymagane oświadczenie mogą złożyć w ich imieniu opiekunowie. 
Ostatnia zmiana miała miejsce 18.03.2011 roku, kiedy rząd wprowadził nowe oraz zmienione regulacje prawne. 
Zmiany wejdą w życie prawdopodobnie w pierwszej połowie 2023 roku. 

Agata Pukacz

Udostępnij
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
_
_