fbpx

Segregacja sanitarna w kościańskim szpitalu

W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie zmieniły się zasady odwiedzin.

Nowe opublikowane zasady odwiedzin obowiązują od dnia 24 listopada br, do odwołania.

Zasady Odwiedzin w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej obejmują; Możliwość odwiedzin jest zależna od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Od dnia 24 listopada br. do odwołania decyzją Dyrekcji SPZOZ w Kościanie możliwość odwiedzin zostaje ograniczona do sytuacji szczególnych, włącznie za zgodą lekarza dyżurnego.

Wskazana przez pacjenta osoba odwiedzająca musi posiadać paszport COVIDowy, oraz spełniać warunki jn;

brak objawów zakażenia COVID -19; katar, ból gardła, kaszel, duszność, biegunka, utrata węchu i smaku.

brak kontaktu z osobą zakażoną COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni.

Zgodnie z polskim prawem dyskryminacja jest przestępstwem. Mówi o tym art. 32 Konstytucji RP, który brzmi;

  1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
  2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym , społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Również art. 9 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) odnosi się do danych wrażliwych;

”Zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby”.

źródło, kosciannasygnale.pl

Udostępnij
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.