fbpx

Segregacja sanitarna w kościańskim szpitalu

_
Salonty Kazimierz

W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie zmieniły się zasady odwiedzin.

Nowe opublikowane zasady odwiedzin obowiązują od dnia 24 listopada br, do odwołania.

Zasady Odwiedzin w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej obejmują; Możliwość odwiedzin jest zależna od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Od dnia 24 listopada br. do odwołania decyzją Dyrekcji SPZOZ w Kościanie możliwość odwiedzin zostaje ograniczona do sytuacji szczególnych, włącznie za zgodą lekarza dyżurnego.

Wskazana przez pacjenta osoba odwiedzająca musi posiadać paszport COVIDowy, oraz spełniać warunki jn;

brak objawów zakażenia COVID -19; katar, ból gardła, kaszel, duszność, biegunka, utrata węchu i smaku.

brak kontaktu z osobą zakażoną COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni.

Zgodnie z polskim prawem dyskryminacja jest przestępstwem. Mówi o tym art. 32 Konstytucji RP, który brzmi;

  1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
  2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym , społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Również art. 9 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) odnosi się do danych wrażliwych;

”Zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby”.

źródło, kosciannasygnale.pl

Udostępnij
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
_
Salonty Kazimierz