fbpx

Auta spalinowe bardziej ekologiczne niż elektryczne?

_
_
Dzień dziecka nie dla dziecka: Opowiadanie oparte na faktach. Przedstawia kilka lat życia chłopaka wychowanego przez zakonnice. Autor, w nietypowy i często zabawny sposób przedstawia konsekwencje dorastania poza rodzinnym domem. Jest to pełna wartkiej akcji opowieść z pikantnymi szczegółami właściwymi dla wieku dorastania. Świetna narracja aktorska dodaje kolorytu, sprawiając że opowiadania słucha się z prawdziwą przyjemnością. Pozostawia w słuchaczu chęć poznania dalszych losów głównego bohatera

Parlament Europejski przyjął zapis, według którego po 2035 roku na całym obszarze UE będzie obowiązywać zakaz sprzedaży aut z napędem spalinowym.

Unijne plany zakładają zmniejszenie emisji CO2 wytwarzanych przez nowe samochody osobowe i dostawcze o 100 proc. w stosunku do roku 2021. Pośrednie cele redukcji emisji na 2030 r. ustalono na 55 proc. dla samochodów osobowych oraz 50 proc. dla samochodów dostawczych.

Dokument wpisuje się w europejską strategię “Fit for 55”,zgodnie z którą Unia Europejska chce ograniczyć do minimum emisje C02 by przeciwdziałać zmianom klimatu.

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z aut spalinowych niesie za sobą kolejne wyzwania. To co zgodnie z polityką unijną ma przynieść mieszkańcom wspólnoty satysfakcje z podjętych działań na rzecz ratowania planety ma niewiele wspólnego z ochroną środowiska. Czy samochody elektryczne będące odpowiedzią ludzkości na walkę z klimatem są nieszkodliwe dla planety?

Źródła energii

Niekoniecznie. Jeżeli do zasilania samochodów nie będą używane panele słoneczne, turbiny wiatrowe bądź elektrownie jądrowe lub wodne emisje CO2 będą znacznie wyższe. Dlaczego? Ano dlatego, że jeżeli energia do zasilania samochodów elektrycznych pochodzi z elektrowni spalających paliwa kopalne nie ma najmniejszego znaczenia, że samochód elektryczny nie emituje zanieczyszczeń.

Pierwiastki ziem rzadkich

Produkcja samochodów rozpoczyna się od wyprodukowania i wydobycia komponentów, które służą do montażu samochodu. Chociaż proces ten jest zbliżony w przypadku auta spalinowego i elektrycznego pod koniec produkcji samochody elektryczne generują więcej CO2. Dzieje się to dlatego, że auta te gromadzą energię w dużych akumulatorach, które powiązane są wydobyciem pierwiastków ziem rzadkich takich jak; lit, nikiel, kobalt lub grafit. Wydobycie spod powierzchni ziemi tych pierwiastków wiąże się z zanieczyszczaniem środowiska. Górnictwo i przetwórstwo ziem rzadkich są bardzo energochłonne. Oznacza to, że trudno jednoznacznie stwierdzić, czy spadek emisji dzięki zastosowaniu metali ziem rzadkich rekompensuje emisje powstające w procesie ich pozyskiwania. Koncentraty pierwiastków ziem rzadkich pozyskuje się w wyniku wzbogacania olbrzymich ilości rud będących nośnikiem minerałów zawierających metale ziem rzadkich, co powoduje degradację znacznych obszarów ziemi.
Ponadto w procesie rafinacji stosowane są związki chemiczne, takie jak kwas siarkowy i kwas fluorowodorowy. Związki te mogą przedostawać się do atmosfery z odpadów poprodukcyjnych, a skutki ich uwalniania nie zostały dotychczas rozpoznane.

Recykling

Produkcja samych akumulatorów litowo-jonowych do aut elektrycznych niesie za sobą szkody dla środowiska. To prawda, że wpływ tych akumulatorów w porównaniu z autami spalinowymi jest kompensowany w ciągu 6-12 miesięcy przeciętnej jazdy. Po tym czasie samochód elektryczny jest bardziej ekologiczny dopóki akumulator nie zakończy cyklu swojego życia. Wtedy pojawia się problem niespotykany w przypadku konwencjonalnych akumulatorów ołowiowo-kwasowych. 99 proc. akumulatorów z aut spalinowych jest poddawanych w USA recyklingowi. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku akumulatorów litowo-jonowych używanych w autach elektrycznych. W 2011 roku w UE odzyskiwano tylko 5 proc litu, reszta była wyrzucana na wysypiska bądź spalana.

Koszty

Propagatorzy wyzbywania się aut spalinowych w imię walki a klimatem zapominają o milionach samochodów które będą musiały trafić na śmietnik. Dochodzi do tego ogromny koszt budowy infrastruktury co będzie mieć niewatpliwie szkodliwy wpływ na środowisko.

Według raportu Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej światowa emisja CO2 pochodzącego ze spalania paliw kopalnych wyniosła w 2019 roku 38 016 Mt. Europa wyemitowała 5 571,28 Mt, co stanowi 14,65 proc. globalnej emisji. W Polsce emisja gazów cieplarnianych utrzymuje się na stosunkowo stałym poziomie, a krajowa gospodarka emituje rocznie ponad 400 mln ton dwutlenku węgla. Polska gospodarka odpowiada za blisko 10 proc. emisji CO2 w Unii Europejskiej.

Łukasz Kuk

źródło-”Wielka grabież”, demagog, GUS, Studia Iuridica Lublinensia

Udostępnij
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
_
_