fbpx

Czy od 1 lipca tego roku Urząd Skarbowy będzie mógł każdemu prześwietlić rachunki bankowe?

baner wielkopolska 4
Kampania_ebilet_limboski_9czerwca_8_Powiadomienie Web Push (728 x 360 px), do 299 KB, pr
SKIBA Stand UP 9 czerwca 2024_ kampania_ebilet _8_Powiadomienie Web Push (728 x 360 px), do 299 KB,

Jak podaje serwis money.pl od 1 lipca naczelnik Urzędu Skarbowego będzie mógł zwrócić się do banku z żądaniem wydania informacji bankowej również takiej osoby, która nie ma statusu podejrzanego. W jednym z przepisów Polskiego Ładu zastąpiono bowiem słowo “podejrzany” określeniem “osoba fizyczna”. Związek Banków Polskich mówi o bardzo niebezpiecznym wyłomie w prawie. A resort finansów “uspokaja”, że skarbówka prześwietli tylko konta osób, co do których już prowadzone są czynności sprawdzające.

Od 1 lipca urzędy skarbowe będą miały większe uprawnienia niż wymiar sprawiedliwości. Tego dnia w życie wejdzie nowy przepis uchwalony w Polskim Ładzie, który wyposaża skarbówkę w potężne narzędzie, jakim jest bardzo dogłębna kontrolna naszych kont bankowych.

Związek Banków Polskich mówi wprost o zburzeniu dotychczasowych zasad związanych z dostępem organów prowadzących postępowania do tajemnicy bankowej. – Nawet prokurator w postępowaniu karnym nie ma dostępu do informacji objętych tajemnicą bankową na etapie wcześniejszym (czyli w postępowaniu przygotowawczym, kiedy nikomu nie są postawione konkretne zarzuty – przyp. red.) – mówi Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.

Dodaje, że z punktu widzenia porządku prawnego i zasad, które dotyczą tajemnicy bankowej, gdzie ściśle uregulowany jest dostęp organów do tajemnicy bankowej, jest to absolutny wyłom od tych zasad.

O jakie konkretnie informacje skarbówka będzie mogła zapytać bank? Zakres pozyskiwanej wiedzy będzie naprawdę ogromny. Wynika to ze wspomnianego podmienienia w przepisie słowa “podejrzany” na “osoba fizyczna”. Dzięki temu zabiegowi każdy, o kogo zapyta skarbówka, będzie miał de facto status podejrzanego. Urząd Skarbowy będzie mógł pozyskać więc jego dane o:

– posiadanych lub współposiadanych rachunkach bankowych, lub posiadanych pełnomocnictw do dysponowania rachunkami bankowymi, liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców,

– posiadanych lub współposiadanych rachunkach pieniężnych, rachunkach papierów wartościowych lub posiadanych pełnomocnictw do dysponowania takimi rachunkami, liczby tych rachunków, a także obrotów, stanów tych rachunków oraz ich historii;

– zawartych umowach kredytowych lub umowach pożyczki, z podaniem wysokości zobowiązań wynikających z tych kredytów lub pożyczek, celów, na jakie zostały udzielone, i sposobu zabezpieczenia ich spłaty, a także umów depozytowych, umów udostępniania skrytek sejfowych oraz ich historii;

– nabytych za pośrednictwem banków akcji Skarbu Państwa lub obligacji emitowanych przez Skarb Państwa, a także obrotu tymi papierami wartościowymi czy obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami wartościowymi.

Źródło: money.pl

Fot. gastrowiedza.pl

Udostępnij
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
baner wielkopolska 4
Kampania_ebilet_limboski_9czerwca_8_Powiadomienie Web Push (728 x 360 px), do 299 KB, pr
SKIBA Stand UP 9 czerwca 2024_ kampania_ebilet _8_Powiadomienie Web Push (728 x 360 px), do 299 KB,