fbpx

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

_
_
Dzień dziecka nie dla dziecka: Opowiadanie oparte na faktach. Przedstawia kilka lat życia chłopaka wychowanego przez zakonnice. Autor, w nietypowy i często zabawny sposób przedstawia konsekwencje dorastania poza rodzinnym domem. Jest to pełna wartkiej akcji opowieść z pikantnymi szczegółami właściwymi dla wieku dorastania. Świetna narracja aktorska dodaje kolorytu, sprawiając że opowiadania słucha się z prawdziwą przyjemnością. Pozostawia w słuchaczu chęć poznania dalszych losów głównego bohatera

Wraz z zakończeniem II wojny światowej na świecie zapanował długo wyczekiwany pokój. Jednakże nie wszędzie akt kapitulacji nazistowskich Niemiec był tożsamy z zakończeniem działań wojennych. Upragniony pokój został podpisany tylko dla części państw, dla pozostałych nastała epoka nowego zniewolenia, zniewolenia komunistycznego.

Na zgliszczach hitlerowskich Niemiec wyrósł nowy okupant, niemniej brutalny i zdeterminowany by stworzyć z Polski uzależnioną od Moskwy republikę, państwa wyzbytego z suwerenności, sterowanego przez marionetkowy rząd całkowicie podporządkowany władzy na Kremlu. To co miało być wyzwoleniem stało preludium do zniewolenia i terroru. Sowieci, wraz z podległymi im siłami kolaborantów przystąpili do umacniania nowego systemu władzy. Nie było w nim miejsca na opozycję. Wszelkie próby podważenia słuszności działań komunistów spotykały się z torturami, zsyłkami, długoletnim więzieniem i śmiercią.

Komuniści zdawali sobie sprawę, że system utrwali się tylko wtedy, gdy pozbędą się antykomunistycznego podziemia niepodległościowego. Organizacje wywodzące się z Armii Krajowej przekształconej w zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego liczyły w sumie około 200 tys. osób. Była to poważna siła mogąca uniemożliwić lub ograniczyć postępującą komunizacje Polski.

Władza ludowa z całą bezwzględnością przystąpiła do operacji mającej wyeliminować patriotów z przestrzeni publicznej. Tysiące żołnierzy podziemia niepodległościowego zostało pojmanych a następnie zamykanych w katowniach bezpieki, torturowanych, skazywanych na wieloletnie więzienie, przepadek mienia i utratę praw publicznych. Wielu wybitnych dowódców po sfingowanych procesach zostało skazanych na karę śmierci.

Wśród wielu niesłusznie zgładzonych byli wybitni dowódcy, którzy wsławili się odwagą w walce z okupantem hitlerowskim; więzień i organizator ruchu oporu w KL Auschwitz, rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego , żołnierz AK Witold Pilecki, generał brygady Wojska Polskiego August Emil Fieldorf ‘’Nil’’,mjr Heronim Dekutowski ‘’Zapora’’, mjr Zygmunt Szendzielarz ‘’Łupaszka’’, ostatni komendant Narodowych Sił Zbrojnych podpułkownik Stanisław Kasznica, dowódca 2 kompanii 4 Wileńskiej Brygady AK Feliks Selmanowicz ‘’Zagończyk’’, sanitariuszka 4 szwadronu 5 Wileńskiej Brygady AK Danuta Siedzikówna ‘’Inka’’, która poniosła śmierć zastrzelona razem z ‘’Zagończykiem’’ ,oraz wielu innych bohaterów walki o wolną Polskę.

Szacuje się, że ponad 20 tys. żołnierzy poniosło śmierć w więzieniach NKWD i UB. Szczątki ofiar komunistycznego terroru są po dziś dzień trudne do zlokalizowania, ponieważ oprawcy chowali ofiary swoich zbrodni w nieoznaczonych grobach.

Udostępnij
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
_
_