fbpx

Solidarność energetyczna to mit? Interesujące wnioski z debaty.

_
_
Dzień dziecka nie dla dziecka: Opowiadanie oparte na faktach. Przedstawia kilka lat życia chłopaka wychowanego przez zakonnice. Autor, w nietypowy i często zabawny sposób przedstawia konsekwencje dorastania poza rodzinnym domem. Jest to pełna wartkiej akcji opowieść z pikantnymi szczegółami właściwymi dla wieku dorastania. Świetna narracja aktorska dodaje kolorytu, sprawiając że opowiadania słucha się z prawdziwą przyjemnością. Pozostawia w słuchaczu chęć poznania dalszych losów głównego bohatera

Parlamentarny Zespół ds. Oceny Korzyści i Strat z Członkostwa Polski w Unii Europejskiej zebrał się na posiedzeniu. Przedmiotem posiedzenia była debata na temat niezależności energetycznej Polski.

Poseł Robert Winnicki jako gospodarz posiedzenia stworzył środowisko do szeroko pojętej debaty. Wśród zaproszonych ekspertów znalazła Anna Bryłka z Konfederacji oraz gość specjalny, analityk instytutu Jagiellońskiego, redaktor naczelny Biznes.Alert.pl Wojciech Jakóbik.

Tematem przewodnim posiedzenia była solidarność energetyczna Polski.

Anna Bryłka w trakcie wystąpienia omówiła zapiski artykułu 194 podpisanego przez Polskę Traktatu z Lizbony. W tymże artykule są wyszczególnione punkty polityki Unii w dziedzinie energetyki i solidarności z państwami członkowskimi.

Jak zauważyła Anna Bryłka solidarność energetyczna w Unii Europejskiej to mit nie mający jednolitej i pełnej definicji w prawodawstwie unijnym. Dla poparcia swojego stanowiska posłużyła się dokumentem Europejska strategia bezpieczeństwa energetycznego z 2014 roku.

Obecnie UE importuje 53 proc. zużywanej przez siebie energii. Zależność od importu energii jest największa w przypadku ropy naftowej prawie 90 proc., gazu ziemnego 66 proc. W mniejszym stopniu dotyczy to paliw stałych 42 proc, oraz paliwa jądrowego 40 proc. Przez wiele lat nic nie zostało zrobione by uniezależnić się od zewnętrznych źródeł energii. Na dodatek wybudowano Nord Stram 2 gazociąg, który jeszcze bardziej uzależnia Unię od wpływu Rosji.

Po wybuchu wojny na Ukrainie i ograniczaniu importu z Rosji powstał problem jak zrównoważyć niedostatki energii. Środkami zaradczymi mającymi zniwelować brak gazu w państwach Unii Europejskiej jest rozporządzenie wzywające państwa członkowskie do zmniejszenia zapotrzebowania na gaz o 15 proc. Jest to na razie wprowadzane na zasadzie dobrowolności. Polska w chwili obecnej korzysta z tej możliwości.

Z kolei Wojciech Jakóbik zwrócił uwagę, że żadne z państw europejskich nie dążyło do dywersyfikacji źródeł energii. W wielu przypadkach wręcz wybierały zależność od rosyjskiego gazu ,licząc na niższą cenę i co za tym idzie bardziej konkurencyjną gospodarkę.

Polska płaci dużo wyższą cenę za ten kryzys energetyczny w cenach energii niż np. państwa Europy Zachodniej z tego względu, że nie dostaje taryfy ulgowej w polityce klimatycznej– podkreślił Jakóbik.

Jakóbik zaznaczył, że od wakacji 2021 roku Rosja stopniowo zmniejszała podaż gazu. Gazprom działał wbrew zasadom rynkowym ograniczając transfer gazu. Stanowisko rosyjskiego giganta doprowadziło do sporów o warunki dostaw, a w konsekwencji do zerwania umów gazowych.

Na pytanie, czy ograniczenie zużycia energii wpłynie na kryzys energetyczny?

Reakcja na kryzys energetyczny powinna polegać na reformie funkcjonowania całej Unii Europejskiej. Ten twór stoi przed kryzysem tożsamościowym w tym momencie. W debacie o środkach zaradczych w sprawie kryzysu energetycznego Ruch Narodowy, generalnie środowiska narodowe z wielką tradycją obrony wartości wolnorynkowych mają wielką rolę do odegrania– powiedział redaktor Jakóbik.

Redaktor Jakóbik opowiada się za energia atomową. Uważa, że energetyka atomowa jest źródłem stabilności. Elektrownia atomowa zapewniła by Polsce stabilizacje i zabezpieczałaby energie pozyskaną z OZE (odnawialne źródła energii) przed wahaniami giełdowymi. Uważa również, że Polska nie powinna rezygnować z węgla ponieważ ”stary dobry węgiel” jest i zawsze zapewni nam ciepło.

Łukasz Kuk

Udostępnij
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
_
_