Ucieczka przed Policją skończyła się na drzewie !!!