fbpx

Nowy rekord ceny Bitcoina! Inwestorzy zarobili fortunę

_
Salonty Kazimierz

Ponad 240 tys. złotych kosztował jeden Bitcoin podczas pisania tego artykułu. Cyfrowe złoto, bo tak jest nazywany Bitcoin osiągnął swój rekordowy kurs w historii. Kapitalizacja, czyli wartość wszystkich Bitcoinów osiągnęła astronomiczną wartość ponad 4 500 000 000 000 złotych (czterech i poł bilionów złotych). Osoby które zainwestowały w Bitcoina mogą teraz otwierać szampana. Początkowo jednak Bitcoiny były nic nie warte i ludzie przesyłali je sobie dla zabawy.

Bitcoin to zdecentralizowana waluta cyfrowa, czyli nie ma centralnej instytucji emisyjnej. Jest niezależna od banków, rządów i innych organizacji pośredniczących. Bitcoin powstał w 2009 roku. Został zaprogramowany przez tajemniczego programistę o pseudonimie Satoshi Nakamoto. Do dziś nie udało się ustalić kim dokładnie jest ta osoba. Celem twórcy było stworzenie metody płatności wolnej od nadzoru rządowego i instytucjonalnego. Bitcoin nie ma fizycznej postaci ponieważ jest informacją zapisaną w tak zwanym łańcuchu bloków (coś na wzór bazy danych). W protokole Bitcoina zapisana jest jego maksymalna ilość na poziomie 21 milionów, co oznacza że nigdy nie będzie ich więcej niż właśnie 21 milionów. Do jego “wydobycia” (czyli stworzenia nowych Bitcoinów) wymagana jest ogromna moc obliczeniowa. Bitcoin najlepiej sprawdza się w Internecie.

Kurs Bitcoina jest bardzo zmienny i bardzo możliwy jest jego nagły spadek lub kolejny rekord w najbliższej przyszłości.

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Udostępnij
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
_
Salonty Kazimierz